O skautingu

Skauting je výchovné hnutie mládeže, zamerané na celkový
rozvoj osobnosti mladého človeka. Naším cieľom je, aby sa
každý človek, ktorý zažil skauting, snažil, ako najlepšie vie,
byť slobodným a rozvinutým človekom, aktívnym členom
svojej spoločnosti, príjemným a duchovne bohatým
človekom.

Výchovný zámer realizujeme počas rôznorodých stretnutí s
deťmi. Ich celkovému rozvoju osobnosti sa venujeme na
stretnutiach ako družinovky – pravidelné každotýždňové
stretnutia jednotlivých družín (skupín) s ich radcami
(vedúcimi), výpravy (jednodňové výlety), víkendové chaty/
prespávačky a samozrejme raz ročne aj skautský tábor –
10-dňový pobyt na táborisku, ktoré si sami postavíme, plný
programu a nezabudnuteľných zážitkov. Skauting dokonca
poskytuje široké množstvo zahraničných expedícií, či
medzinárodných podujatí, ktorých sa členovia môžu
zúčastniť.

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné
organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Je členom
hlavných svetových skautských organizácií WOSM a
WAGGGS. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú
potvrdením hodnotových základov s modernými a
príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre
deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Viac informácií na: www.skauting.sk